O panie, daj mi cierpliwość!

O panie, daj mi cierpliwość!
?%

Komentarze