Swoich studentów zna na wylot... :)

Swoich studentów zna na wylot... :)
?%

Komentarze