Brzydkie pismo jest oznaką inteligencji piszącego...

Brzydkie pismo jest oznaką inteligencji piszącego...
0 / 0

Komentarze