Regulamin

Postanowienia ogólne:

Warunkiem korzystania z serwisu zgrywne.pl jest równoznaczne z akceptacją zapisów zawartych w regulaminie. Przed z korzystaniem z serwisu użytkownik winien jest się zapoznać z regulaminem. Po zaakceptowaniu regulaminu użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad korzystania z serwisu zgrywne.pl.

Zasady dodawania materiałów i obowiązki użytkownika:

Materiały na stronie są dodawane przez użytkowników w formie graficznej(zdjęcie +opis). Użytkownik jest zobowiązany dysponować autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Warunkiem zamieszczania materiałów przez użytkowników jest legalność samych materiałów jak i ich źródeł pochodzenia. Materiały umieszczane na stronie powinny być wolne od wad prawnych, nie naruszać praw osób trzecich oraz ich podmiotów. Zabronione jest umieszczanie treści naruszających ogólne prawa, normy społeczne lub obyczajowe tj. (treści wulgarnych i obraźliwych, treści propagujące przemoc, nienawiść, nawołujące do nienawiści rasowej itp.) Użytkownik umieszczając materiały zabronione w regulaminie może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób lub podmiotów trzecich.

Prawa i obowiązki administratora:

Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały publikowane przez użytkowników. W razie stwierdzenia, że dany materiał narusza prawa autorskie prosimy o kontakt w celu zweryfikowania danej treści. Każdy użytkownik ma prawo do reklamacji w sprawach związanych z działaniem portalu. Administrator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia i ma prawo do wydłużenia terminu na jej rozpatrzenia z przyczyn od niego niezależnych(awaria sprzętu, brak dostępu do sieci itp.). Użytkownik może zgłosić reklamacje w ciągu 30 dni, od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji Administracja portalu zastrzega sobie prawo do kasowania materiałów zamieszczonych przez użytkowników bez uprzedniego poinformowania, jeśli stwierdzimy niezgodność z regulaminem. Serwis może w dowolnym czasie zmienić regulamin przy jednoczesnym poinformowaniu o tym fakcie użytkowników. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji go na stronie.