Oznacz kogoś, kto nigdy nie rozstaje się z telefonem... :)

Oznacz kogoś, kto nigdy nie rozstaje się z telefonem... :)
0 / 0

Komentarze