Charakter mam trudny... Ale za to serce dobre!

Charakter mam  trudny... Ale za to serce  dobre!
0 / 0

Komentarze